Historie

Historie

Ringsted Frikirke's historie

Den 1. september 2004 stiftedes Baptistkirken i Ringsted, som en selvstændig lokal evangelisk frikirke

under Baptistkirken i Danmark.

Menighedens navn er ændret til Ringsted Frikirke i 2012.


Den nuværende kirkebygning blev indviet den 6. september 2009, efter endt ombygning af de tidligere værksteder. Kirkebygningen rummer et smukt og moderne kirkerum, med plads til 80 mennesker.

Der er mulighed for at foretage dåb i kirkens åbne dåbsgrav.

Bygningen indeholder også øvrige faciliteter til brug for menigheden, bl.a. en hyggelig café.


Ejendommen blev erhvervet allerede i 1999 og året efter indviet til kirkelige formål.


Dengang var baptisterne i Ringsted en del af Midtsjællands Baptistmenighed, der blev stiftet i 1857, og i mange år frem, var det landbolivet og jordbrugere der prægede menighedens liv.

Omkring 100 år senere var det en kendsgerning at egnen blev affolket og væksten skete i byerne.

Derfor blev der påbegyndt et stort pionerarbejde i Ringsted by, med vision om at rejse en kirke.


Denne vision blev virkeliggjort med købet af Roskildevej 192.

Drømmen om en kirkebygning på stedet blev dog først virkeliggjort 10 år senere i 2009.

Siden har menigheden haft en mærkbar udvikling og fremgang.

Baptistkirken i Danmark er et statsanerkendt kirkesamfund der praktiserer troendes dåb, hvilket betyder at man først bliver døbt når man er kommet til personlig tro.

I Ringsted Frikirke optages medlemmer på den personlige tro, uanset dåb eller ej. Kirkens dåbssyn er dog bekendelsesdåb altså dåb som følge af den personlige tro på Jesus Kristus.


På linje med andre frikirker i Danmark, er baptistkirkens økonomi baseret på frivillige bidrag.

I øvrigt er frivillighedsprincippet et gennemgående træk i kirkens tjenester og arbejde.

Kirken har offentlig gudstjeneste hver søndag formiddag.