Mission, Vision & Værdier

Om os

Mission, Vision & Værdier

Vision:


Vi vil:


  1. Være en lokal kirke, og en del af det lokalsamfund hvor vi virker.

  2. Være et kirkealternativ, der indgår i en enhed med andre kirker.

  3. Skabe et levende og inkluderende fællesskab, om troen på Jesus.

  4. Signalerer åbenhed, gennem relevante medlemskriterier.

  5. Gøre Gudstjenesten tiltrækkende for alle generationer.

  6. Prioritere forkyndelsen af Jesus Kristus som frelser, højest i alle tilbud.

  7. Forkynde tro og omvendelse tillige med kærlighed og tilgivelse.

  8. Arbejde for at nedbryde menneskers forbehold, for hele evangeliets sandhed.

  9. Virke for familievækkelse og for at være en familierelevant kirke.

  10. Virke i Guds gaver og søge den rette udrustning hertil.